Mission

 Om vår mission i Tanzania

De missionärer som vi stöttar ekonomiskt genom Evangeliska frikyrkan (EFK) är Johan och Cornelia Newman. De bor med sina fyra barn i Arusha i norra Tanzania, men stödjer även arbetet i de fem andra länder i Afrika där EFK har mission. De arbetar inom två av de fokusområden som EFK har i sin yttre mission: Barns rättigheter och Hållbar försörjning.

Följande skriftliga hälsning har vi fått från dem som en beskrivning av deras arbete under 2023: ”Johan har framför allt arbetat med Resiliensprogrammet tillsammans med våra olika partnerkyrkor. Under året har det planterats många träd, hållits workshops i community training, advocacy och frågor om bibeln och klimatfrågan, det har startats spargrupper, hållits träningar i leadfarming och i entreprenörskap, kort sagt är programmet i full gång på olika sätt på olika platser. Det har också inneburit många olika rapporter, uppföljning, ansökningar och möten. En viktig och rolig del av det har varit att möta andra organisationer och individer som arbetar med samma frågor, utmanande och uppmuntrande.

Cornelia har arbetat med Studenthjälpen Afrika, Barnhjälpen, lokalt engagemang i Arusha samt barns rättigheter. Med stor tillförsikt började vi inom barnrättsprogrammet i Afrika att planera för att lansera projektet i hela Tanzania genom vår partnerkyrka, FPCT. Vi höll workshop i Dar Es Salaam för alla biskopar, som var entusiastiska och intresserade och kände förvissning om att allt skulle flyta på bra. Det blir dock sällan som man tror här i Tanzania. Vi stötte på patrull och en del motstånd och hamnade i ett läge där det kändes som totalstopp i maskineriet. Vi bad och sökte Gud för att hitta andra vägar framåt. Vi pratade med andra runt oss och bad om råd, och plötsligt så mötte vi någon som hade en idé. Vi testade den idén och det var en ny öppen dörr, den ledde oss vidare till fler öppna dörrar och nu börjar en ny plan ta form.Under år 2023 har vi mött många olika utmaningar, både privat och i arbetet, vi fascineras och gläds dock över Guds närvaro i våra liv och blickar framåt med hoppfullhet och ber att år 2024 ska bli ett nådens år från Herren.” För mer information om Efk.s arbete i världen se www.efk.se

Om Vår mission i Kongo

Tillsammans med Equmeniakyrkan i Rimforsa, Equmeniakyrkan i Skeda udde och Södra Vi missionsförsamling har vår församling samarbete med en vänförsamling i Mukimbungu i Kongo Kinshasa. Tidigare har en arbetsgrupp bestående av representanter för församlingarna styrt samarbetet men under året har de fyra församlingarna gemensamt beslutat att officiellt bilda en förening för det fortsatta arbetet. Föreningen heter Mukimbungugruppen i Sverige och från vår församling har Hans Eriksson och Johnny Sjöström varit medlemmar i styrelsen med Carl-Johan Hultman som ersättare.  Sedan föreningen bildades i maj har den haft tre protokollförda sammanträden och dessförinnan två sammanträden.

 

Gruppen har genom mail täta kontakter med församlingen i Mukimbungu och varje år gör församlingarna tillsammans en förbönskalender med ett nytt böneämne varje vecka. Under 2023 har pengar samlats in och utbetalats till ett nytt kyrktak i Mukimbungu med ca 141 000 kr samt till färdigställande av ett gästhus med ca 10 500 kr. Vidare har föreningen haft kostnader för framställande förbönskalendern, bankavgifter samt kostnader för hemsidan.

Under 2023 fick vi även en större donation som ska gå till arbetet i Mukimbungu bland annat till brunnsborrning och till det social arbetet. För mer information besök gärna www.mukimbungu.se