Program

Välkommen till Linnékyrkan

Vi uppdaterar vårt program  efter hand…

Vecka 22

Tisdag 28 maj kl 10.00 Bön i Linnéan.

Torsdag 30 maj kl 10.30 Andakt på Bergdala

kl 13.30 Nyfiket i Linnéan, handarbete och andakt.

Söndag 2 juni kl 10.00 Nattvardsgudtjänst, predikan av Carl-Johan Hultman, ledning av Johanna Pettersson.

Vecka 23

Tisdag 4 juni kl 10.00 Bön i Linnéan.

Torsdag 6 juni kl 16.00 Bönevandring runt Kisa

kl 17.00 Bön i Linnékyrkan för vårt Sverige.

Lördag 8 juni kl 19.00 Samtal om svåra frågor.

Söndag 9 juni kl 10.00 Gudstjänst, predikan av Carl-Johan Hultman, missionskollekt, Kyrkkaffe.

Vecka 24

Tisdag 11 juni kl 10.00 Bön i Linnéan.

Söndag 16 juni kl 10.00 Gudstjänst, predikan av Beo Christensson södra Vi, ledning av Länsbergs, kyrkkaffe.