Program

Välkommen till Linnékyrkan

Vecka 44

Söndag 3 november 10,00 Gudstjänst med HHN Predikan: Jan Gustafson Lovsångsteamet sjunger

Vecka 45

Tisdag 5 november 10,00 Bön i Linnéan

Onsdag 6 november 14,00 Träff för daglediga med Roberth & Iréne Johansson Tema: ”Fanny, Lina och Trygve”

Torsdag 7 november 15,00 Sångstund Bergdala

Söndag 10 november 10,00 Gudstjänst Predikan och sång: Mikael & Marcela Ledin från Vimmerby

Vecka 46

Tisdag 12 november 10,00 Bön i Linnéan

Torsdag 14 november 13,30 Symöte i Linnéan

Lördag 16 november 17,00 MISSIONSAUKTION

Söndag 17 november 17,00 Cafékväll med Tommy Sennerhed Tema: ”Hela människan”

Vecka 47

Tisdag 19 november 10,00 Bön i Linnéan

Onsdag 20 november 12,00 Öppnar årets Julmarknad på Sommarro (mer info under fliken Sommarro)

Lördag 23 november 18,00 Församlingsafton

Söndag 24 november 10,00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Horn Predikan: Jan Gustafson

Vecka 48

Tisdag 26 november 10,00 Bön i Linnéan

Söndag 1 december 10,00 Adventsgudstjänst Predikan: Jan Gustafson Lovsångsteamet sjunger  Adventskaffe

Vecka 49

Tisdag 3 december 10,00 Bön i Linnéan

Onsdag 4 december 14,00 Träff fördaglediga med gröt och julens sånger med Emma Renhorn, Anders Broo Larsson och Roland Sundin

Torsdag 5 december 15,00 Sångstund Kindagård

Söndag 8 december 10,00 Adventsgudstjänst med HHN Predikan: Jan Gustafson