Dop

Du kan få bli döpt till Kristus

DSCN4854.JPG-for-web-normalDet finns två sakrament som är viktiga i vår församling. Det är dopet och nattvarden.Ordet sakrament betyder helig handling. Det innebär att det är Gud som handlar och att vi får ge vårt gensvar på detta. Det gör vi genom att ta emot bröd och vin i nattvarden och genom att vi låter döpa oss till Kristus.

I vår församling finns det både de som är döpta som barn och de som döpts som vuxna i lite mer medveten ålder. Dopet är ett och behöver därför inte göras om. Det viktiga är att du blir döpt och du sedan känner en stor glädje över ditt dop.

Varför är det viktigt att vi döper människor?

Vi gör det därför att Jesus själv har befallt oss att döpa.
I missionsbefallningen läser vi: ” Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och de helige Andens namn , och lär dem att hålla alla bud jag har gett er.”
Matt:28:18-20

Vi visar att vi tror på Jesus och känner Jesus genom att vi lyder hans befallning.
Apg. 18:8, 1 Joh. 2:3

Vad är dopets mening?

Det är ett uttryck för Jesu död, hans begravning och uppståndelse.
” Kristus dog för era synder, Han blev begravd, Han uppstod på tredje dagen”
1 Kor. 15:3-4

” …ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom.”
Kol.2:12

Det är ett uttryck för ditt nya liv som kristen
” Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.!
2 Kor. 5:17

Hur skall du döpas?

Några har blivit döpta redan som spädbarn och det skedde då genom begjutning med vatten på huvudet.

Många har i stället som barn varit med om en barnvälsignelseakt.

Vid båda dessa tillfällen brukar man läsa bibelorden Mark. 10:14-16 där det står:
” Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och Han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Vi kan bli döpta som Jesus döptes, genom att vi sänks ner i vatten.
” När Jesus hade blivit döpt, steg Han genast upp ur vattnet”.
Matt. 3:16

När vi läser bibeln så ser vi att alla dop som beskrivs där skedde med nedsänkning.
Nedsänkning är en bild för att man begravs och sedan uppstår med Kristus.
” Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi skall  leva i ett nytt liv, Så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”
Rom: 6: 4

Vem kan döpas?

Var och en som har en tro på Jesus Kristus.

” De som tog till sig Hans ord lät döpa sig.”
Apg. 2:41

” Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor
Apg. 8:12

” Simon kom själv till tro. Han blev döpt…”
” Fångvaktaren döptes själv med hela sin familj.”
Apg. 10:33

Det enda som krävs för dop är att vi bekänner vår tro på Jesus Kristus.

När skall du bli döpt?

Så snart du börjat tro. Du skall inte låta det dra ut på tiden.
” De som tog till sig Hans ord lät döpa sig….den dagen!
Apg: 2:41
”Filippos tog då till orda, och med skrifstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram, kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sa:
”Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?”
Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom.”
Apg. 8:35-39.

Hur går dopet till?

I samband med dopet brukar pastorn eller någon annan ge en kort undervisning om dopets innebörd. Du som vill bli döpt går sedan ner i vattnet medan man sjunger en sång som handlar om att du beslutat dig för att följa Jesus.

Dopförrättaren kommer att presentera dig, be en bön för dig och sedan döpa dig genom att snabbt sänka ner dig just under vattenytan.
När du kommit upp ur vattnet får du hjälp av någon som tar hand om dig och hjälper dig att byta om.

I slutet av gudstjänsten blir det sedan en förbönsstund där några lägger händerna på de nydöpta och ber för dem.
Det naturliga är också att man i samband med dopet blir medlem i den församling där man upplevt sitt dop. Man döps nämligen inte bara till Kristus utan även till gemenskap med Kristi kropp, som är församlingen.

Goda råd till dig som vill bli döpt

Du som vill bli döpt kan anmäla dig till församlingens pastor Eric Berghtén på telefonnr 079 1002021

Före dopet vill pastorn och någon mer gärna möta dig för ett samtal om dopets mening. Då kommer vi även överens om ett lämpligt tillfälle för ditt dop och vi går även igenom det rent praktiska som hör ihop med dopet.

Det är en fantastisk fin upplevelse du får vara med om när du blir döpt.
Dopet kan liknas vid en fest, nästan som ett bröllop. Därför är det naturligt att man bjuder med sig släkt och vänner till dopet. Du skall inte bli förvånad om andra visar sina känslor av tacksamhet och glädje när du döps.

Det blir alltid en stor glädje när en människa genom
dopet visar sin tro på Jesus Kristus och sin vilja att följa honom.

Jag har beslutat att följa Jesus
Jag har beslutat att följa Jesus
Jag har beslutat att följa Jesus
och aldrig mer tillbaka gå.