Kongo

Mukimbungu

kongo-kinshasas-flaggaVår församling, tillsammans med Missionsförsamlingarna i Rimforsa, Skeda och Södra Vi, har haft kontakt med vänförsamlingen i Mukimbungu i Kongo Kinshasa sedan 2004.

Mukimbungu var den första missionsstationen som Svenska Missionsförbundet startade i Kongo 1885. En av de första pionjärerna var Ester Johansson från Kisa.

Mukimbungu församling har 1400 medlemmar i ett 40-tal byar, 8 körer, söndagsskola, scoutverksamhet, kvinno- och familjearbete.Vi stöttar även skolverksamhet och arbete vid en dispensär (sjukvårdsklinik).

Den stora satsningen för oss i Sverige har varit att samla in pengar till  kyrkbygget. Pengarna till det har framför allt samlats in vid kyrkkaffe, missionsfester och konserter.

Under 2018 startades en insamling för ett stort alfabetiseringsprojekt – PRODAK. Detta fortsatte under 2019 men har nu pga den pågående coronapandemin, pausats under 2020. När projektåret avslutades i februari 2020, studerade 175 personer, flest kvinnor, i 6 olika byar för att lära sig läsa, skriva och räkna.

En viktig del i vårt vänförsamlingsarbete är den gemensamma förbönskalender som är tryckt på tre språk: svenska, franska och kikongo. Det är fascinerande att vi varje vecka hela året om ber för samma förbönsämnen både i Kongo och Sverige.

Kyrkan invigdes i oktober 2010.

För mer information hänvisar vi till www.mukimbungu.se

 

 

DSC04217.jpg-for-web-normal
Invigningshögtiden oktober 2010

DSC04143.jpg-for-web-normal
En av alla körer som medverkade