Betraktelse

Betraktelse är rubriken där vi samlar läsvärda tankar, andakter eller någon form av undervisning. Läs gärna igenom dem i stillhet och fundera över vad de kan få betyda just för dig.

Jesus är inte död, Han lever!

(April – Maj 2018)

 

Som du säkert redan vet så firar vi Påsk till minne av Jesu död och uppståndelse och därför är kors3påsken de kristnas viktigaste högtid.  De viktigaste dagarna i påskfirandet är skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen.  På skärtorsdagen instiftades nattvarden av Jesus. Nattvarden är en påminnelse för vad Jesus gjorde för oss på korset. Brödet bryts som påminnelse att Jesu kropp bröts sönder i förnedring, lidande, smärta och död. Vinet delas som påminnelse att Jesu blod rann för hela världens synd och skuld som han tog på sig själv.  Efter måltiden gick han på kvällen till Getsemane trädgård med sina lärjungar där han kom i svår ångest. Jesus bad ivrigt till Gud och svettades blod. Judas förrådde Jesus på natten och Jesus blev fängslad.  En ”rättegång” genomfördes av de religiösa ledarna och Jesus blev dömd till döden. Judarna hade inte rätt att verkställa dödsdomar, så de band Jesus och överlämnade honom åt den romerske landshövdingen Pontius Pilatus för att straffet skulle kunna verkställas.

långfredagen blev Jesus hånad och misshandlad av Pilatus soldater som förde ut honom till Golgata för att korsfästas. Han blev korsfäst mellan två förbrytare. Den ene rövaren hånade Jesus medan den andre bad honom om att tänka på honom när han kom i sitt rike, Jesus svarade ”Idag skall du vara med mig i paradiset”. När Jesus var död stack soldaterna upp ett svärd i sidan på honom och det kom ut blod och vatten. Nära Golgata fanns en grav där man på kvällen begravde Jesus och en sten rullades för gravens öppning. Långfredagen är ju så klart en mörk, lång och dyster dag på ett sätt, men i en del länder kallas långfredagen för ”the good friday” den goda fredagen. Egentligen är det ett ganska bra namn med tanke på det Jesus gör för oss på korset. Han tar det straff som egentligen var ämnat för mig och oss men i mitt och vårt ställe dör han för min och vår frihet. Det är ett gott budskap! Sedan är det också så att det inte är slut i och med långfredagen, det kommer en påskdag!

påskdagen blev det en stor jordbävning och änglar visade sig. Änglarna talade om för några kvinnor som kommit till Jesu grav att Jesus hade uppstått. Sedan kom Jesus emot dem och hälsade dem. Kvinnorna skyndade till lärjungarna och talade om att de sett Jesus uppstånden. Påskdagens ljuvliga evangelium är att Jesus är uppstånden, Han lever!

Påskens evangelium talar om att kristen tro och kristendom inte är en religion det är en relation med en levande Frälsare som dog för mig och hela världen, Han vill förlåta vår synd, hela och upprätta relationen till Gud Fadern, till oss själva och till våra medmänniskor. Påskens budskap har hållit att tro på i mer än tvåtusen år och det håller att tro på nu 2018 och det håller att leva i och tro på i all framtid. Jesus lever! Halleluja!

 

Gud välsigne Dig rikligen
Pastor Jan Gustafson

 

 

 

Gudstjänstens betydelse!   Psalm 122:1

(febr – mars 2018)

Visst funderar man ibland över varför man vecka efter vecka ska tillbringa den fina gudstjänstsöndagsförmiddagen i kyrkan i stället för…
Vi kan ha olika skäl för vårt deltagande. Någon talar om gemenskapen, en annan vill höra en god predikan, någon tycker om musiken. Olika söndagar kan vi ha olika motiv. Varje gudstjänstfirande församling är sannerligen en brokig samling av människor.

Kanske att det är så att gudstjänsten handlar väldigt lite om former utan mer om vilken ärlighet jag står inför i mötet med Gud.
Ordet gudstjänst antyder att det handlar om Gud och om tjänst. Men är det vi som tjänar Gud eller det Gud som tjänar oss? Eller är det både och? Innan vi går vidare är det viktigt att påminna oss om att gudstjänsten inte är något som bara inträffar en dryg timme på söndag förmiddag. Gudstjänst gäller hela livet. Jakob skriver i sitt brev:

”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud, Fadern” Lite provokativt skulle man kunna säga: I gudstjänsten ligger betoningen på att Gud kommer till oss (tjänar oss), i vardagens tjänst för medmänniskan tjänar vi Gud.

Därför menar jag ATT DELTA I EN GUDSTJÄNST ÄR RÄTT

Jag behöver ett speciellt tillfälle då jag och andra kristna möts inför Herrens ansikte. Det konkretiserar Guds närvaro på jorden syftet är då inte att betjäna Gud men att tacka och tillbe honom. Vi gör alltså inte Gud en tjänst genom att gå till kyrkan. Det handlar inte om pliktuppfyllelse däremot är det rätt och naturligt att den som är skapad nalkas Skaparen. Grundtonen skall då vara tillbedjan, tacksamhet, lovsång och längtan efter att få dela livet med Gud. Jag är tillsammans med andra inför Herren! Det viktigaste skälet för mig att gå till gudstjänsten är alltså: Det är rätt!

JAG HAR BEHOV AV ATT GÅ PÅ GUDSTJÄNST.
Gång på gång behöver jag påminnas om detta grundläggande faktum: Gud handlar för min räddning.
Vi människor behöver möta Gud för första eller femtiofjärde gången. Gud gör något med mig i gudstjänsten! Mer och mer bör alltså mitt liv formas i enlighet med Guds vilja för mig, d.v.s. växa in i det som är rätt. Och detta behövs hela livet; jag är aldrig färdig med min kristna tillväxt.

Till sist MIN MEDMÄNNISKA ÄR I BEHOV AV ATT JAG GÅR PÅ GUDSTJÄNST.
Världen möter Gud genom kristna människor. I gudstjänsten rustas jag för att leva i världen. Det handlar om vittnesbörd i handling och i ord. Kristna människor behövs på alla möjliga håll i världens liv. Kristenheten har också i uppgift att bära fram hela världens situation inför Gud i förbön. När vi möts på söndag förmiddag tänker vi inte bara på de böneämnen som rör oss personligen. Kallelsen att lyfta våra ögon, ta vårt vardagsliv i arbete och fritid likaväl som världens situation mycket konkret in i gudstjänsten.

Gudstjänsten är inte tänkt som en oas där allt ont och allt elände stängs ute. Gudstjänsten hör ihop med livet i världen. Allt det som är viktigt i livet kan och bör också speglas i gudstjänsten. Så låt Ps 122:1 bli verkligt ”Jag gladdes när man sade till mig; vi skall gå till Herrens hus” Vi ses på gudstjänst! Gud välsigne dig rikligen!

 

Pastor Jan Gustafson