Betraktelse

Betraktelse är rubriken där vi samlar läsvärda tankar, andakter eller någon form av undervisning. Läs gärna igenom dem i stillhet och fundera över vad de kan få betyda just för dig.

Gudstjänstens betydelse!   Psalm 122:1

 

Visst funderar man ibland över varför man vecka efter vecka ska tillbringa den fina gudstjänstsöndagsförmiddagen i kyrkan i stället för…
Vi kan ha olika skäl för vårt deltagande. Någon talar om gemenskapen, en annan vill höra en god predikan, någon tycker om musiken. Olika söndagar kan vi ha olika motiv. Varje gudstjänstfirande församling är sannerligen en brokig samling av människor.

Kanske att det är så att gudstjänsten handlar väldigt lite om former utan mer om vilken ärlighet jag står inför i mötet med Gud.
Ordet gudstjänst antyder att det handlar om Gud och om tjänst. Men är det vi som tjänar Gud eller det Gud som tjänar oss? Eller är det både och? Innan vi går vidare är det viktigt att påminna oss om att gudstjänsten inte är något som bara inträffar en dryg timme på söndag förmiddag. Gudstjänst gäller hela livet. Jakob skriver i sitt brev:

”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud, Fadern” Lite provokativt skulle man kunna säga: I gudstjänsten ligger betoningen på att Gud kommer till oss (tjänar oss), i vardagens tjänst för medmänniskan tjänar vi Gud.

Därför menar jag ATT DELTA I EN GUDSTJÄNST ÄR RÄTT

Jag behöver ett speciellt tillfälle då jag och andra kristna möts inför Herrens ansikte. Det konkretiserar Guds närvaro på jorden syftet är då inte att betjäna Gud men att tacka och tillbe honom. Vi gör alltså inte Gud en tjänst genom att gå till kyrkan. Det handlar inte om pliktuppfyllelse däremot är det rätt och naturligt att den som är skapad nalkas Skaparen. Grundtonen skall då vara tillbedjan, tacksamhet, lovsång och längtan efter att få dela livet med Gud. Jag är tillsammans med andra inför Herren! Det viktigaste skälet för mig att gå till gudstjänsten är alltså: Det är rätt!

JAG HAR BEHOV AV ATT GÅ PÅ GUDSTJÄNST.
Gång på gång behöver jag påminnas om detta grundläggande faktum: Gud handlar för min räddning.
Vi människor behöver möta Gud för första eller femtiofjärde gången. Gud gör något med mig i gudstjänsten! Mer och mer bör alltså mitt liv formas i enlighet med Guds vilja för mig, d.v.s. växa in i det som är rätt. Och detta behövs hela livet; jag är aldrig färdig med min kristna tillväxt.

Till sist MIN MEDMÄNNISKA ÄR I BEHOV AV ATT JAG GÅR PÅ GUDSTJÄNST.
Världen möter Gud genom kristna människor. I gudstjänsten rustas jag för att leva i världen. Det handlar om vittnesbörd i handling och i ord. Kristna människor behövs på alla möjliga håll i världens liv. Kristenheten har också i uppgift att bära fram hela världens situation inför Gud i förbön. När vi möts på söndag förmiddag tänker vi inte bara på de böneämnen som rör oss personligen. Kallelsen att lyfta våra ögon, ta vårt vardagsliv i arbete och fritid likaväl som världens situation mycket konkret in i gudstjänsten.

Gudstjänsten är inte tänkt som en oas där allt ont och allt elände stängs ute. Gudstjänsten hör ihop med livet i världen. Allt det som är viktigt i livet kan och bör också speglas i gudstjänsten. Så låt Ps 122:1 bli verkligt ”Jag gladdes när man sade till mig; vi skall gå till Herrens hus” Vi ses på gudstjänst! Gud välsigne dig rikligen!

 

Pastor Jan Gustafson