Betraktelse

Betraktelse är rubriken där vi samlar läsvärda tankar, andakter eller någon form av undervisning. Läs gärna igenom dem i stillhet och fundera över vad de kan få betyda just för dig.

Det stora valet!

(September-Oktober-November)

När jag skriver dessa rader är det valrörelsetider i Sverige. Politiska partier försöker övertyga att just deras program och politik är det bästa för Sverige och för oss som lever och bor här. Valet är ju naturligtvis viktigt och det är ju stort att vi får delta i ett demokratiskt väljande av regering och riksdag.

Men jag vill samtidigt säga att det finns ett ännu viktigare val. Valet som rör vilken jag vill tjäna. I Matt 6:24 talar Jesus om att tjäna, han förutsätter att alla människor är tjänare. I någon mening vill vi kanske inte tjäna alls om vi skulle kunna slippa det. Det stora valet i vårt liv är alltså inte mellan att tjäna eller inte tjäna. Utan det stora valet gäller endast vilken Herre vi vill tjäna.

Enligt vers 24 i Matt 6 så finns det bara två herrar att välja mellan, Gud eller Mammon. Vem är Mammon? Ordet betyder egentligen pengar eller ägodelar, det handlar om ”världens väsen”. Nu ställer Jesus oss inför det stora valet mellan dessa båda, Gud eller Mammon.

Dessvärre måste vi välja—det är det stora livsavgörande valet, det stora antingen—eller.

Det ligger så mycket i det här valet, väljer vi Mammons erbjudande av ägodelar, världslig framgång, lust och makt, eller väljer vi Guds erbjudande renhet, rättfärdighet, ett gott samvete, ett liv i övernog och ett saligt evigt liv.

Att välja Guds erbjudande är säkert något vi innerst inne vill, men att samtidigt säga nej till Mammon kostar det inte på väl mycket? Att säga ja till Mammons erbjudande är nog inte så svårt men att då samtidigt välja bort Gud det låter ju faktiskt ganska kusligt.

Det är svårt att man måste välja säger du kanske, kan jag inte få ”både—och” istället för ”antingen-eller”? Nej säger Jesus du måste välja och det är helt enkelt för att ingen kan tjäna två herrar. Vilken Herre väljer du?

Har du inte gjort ditt val så gör det snart!

Gud välsigne dig! pastor Jan Gustafson            

 

Kom till mig! Joh 11:28-30

(juni – juli – augusti 2018)

Jag tror att allt Guds Ord alltid är aktuellt och är skrivet till varje generation. Ordet gäller alltså idag, det gäller alltså i allra högsta grad dig och mig. Vi lever så ofta i en stressad tillvaro där vardagslivet går sin gilla gång och där livspusslets bitar inte alltid verkar passa med varandra.

Så står Jesus alltjämt mitt i mänskligheten med famnen öppen och säger: ”Kom till mig alla! Kom, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor”

Hur väl känner Han inte oss människor. Han vet, att vi alla är arbetande och betungade.

Hur bra vi än tycker att vi är på att leva, planera och fixa allt runt omkring oss kan vi när vi minst anar det överbevisas om att vi allt för ofta är som enfaldiga, vilsegångna och uttröttade barn, som behöver en famn att fly till. Ja det är mänsklighetens stora gemensamma brottningskamp att vi alla är arbetande och betyngda av så många bördor.

Men det är märkligt att inte Jesus säger Kom till mig så skall jag ta bort era bördor. Nej han säger kom till mig så skall jag giva er ro. Det är som att det viktigaste inte är att bli av med livets börda utan att det är att få kraft att bära den.

En sådan kraft kommer med att man får ro i sin själ som friden med Gud skänker oss. Det sägs att vår tid är orolig och hetsad mer än någon annan tid. Jag undrar om det är så säkert varför skulle annars Jesus säga som han sade? Det kan ju inte bero på hur många orosmomenten är utan på hur djupt det tar tag i oss mänskor. I alla fall såg Jesus i sin tid otaliga arbetande, betungade, oroliga och fridlösa själar. Han visste dock att det bara fanns ett botemedel: ”jag skall giva er ro.”

I Jesu famn får varje tid och varje själ gömma sig och sina bekymmer och sorger. Där finns själens ro. Det är inte alls säkert att jag blir av med alla orosmoment bara för att jag tror på Gud men har ger mig ro och kraft att klara bära dem.

Jag menar nu inte att denna Jesus fridsgåva bara skall vara en hjärtats ljuva stämning eller ett passivt fridfullt tillstånd, utan den kan och ska omsättas i i kraft och liv. Vi skall bära hans ok med förnyade krafter och dra lasset utan att pjoska och knota med oss själva. Det är ju förstås ibland lättare sagt än gjort.

Men Jesus vill lära oss en hemlighet nämligen att låna hans ok som är hans eget patent att förstå att jag måste fyllas av hans kraft, göra mig ödmjukt beroende av honom för det bevarar friden. Det stärker kraften. Det gör livet milt och vänligt och dess börda lätt, när man bär den med Jesu sinne.

Kom till mig, ni alla!  Jesu stora, varma Frälsarfamn är öppen för oss alla idag, och han vill ge oss sin frid i våra själar. Gud välsigne dig!

Pastor Jan Gustafson

 

Jesus är inte död, Han lever!

(April – Maj 2018)

 

Som du säkert redan vet så firar vi Påsk till minne av Jesu död och uppståndelse och därför är kors3påsken de kristnas viktigaste högtid.  De viktigaste dagarna i påskfirandet är skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen.  På skärtorsdagen instiftades nattvarden av Jesus. Nattvarden är en påminnelse för vad Jesus gjorde för oss på korset. Brödet bryts som påminnelse att Jesu kropp bröts sönder i förnedring, lidande, smärta och död. Vinet delas som påminnelse att Jesu blod rann för hela världens synd och skuld som han tog på sig själv.  Efter måltiden gick han på kvällen till Getsemane trädgård med sina lärjungar där han kom i svår ångest. Jesus bad ivrigt till Gud och svettades blod. Judas förrådde Jesus på natten och Jesus blev fängslad.  En ”rättegång” genomfördes av de religiösa ledarna och Jesus blev dömd till döden. Judarna hade inte rätt att verkställa dödsdomar, så de band Jesus och överlämnade honom åt den romerske landshövdingen Pontius Pilatus för att straffet skulle kunna verkställas.

långfredagen blev Jesus hånad och misshandlad av Pilatus soldater som förde ut honom till Golgata för att korsfästas. Han blev korsfäst mellan två förbrytare. Den ene rövaren hånade Jesus medan den andre bad honom om att tänka på honom när han kom i sitt rike, Jesus svarade ”Idag skall du vara med mig i paradiset”. När Jesus var död stack soldaterna upp ett svärd i sidan på honom och det kom ut blod och vatten. Nära Golgata fanns en grav där man på kvällen begravde Jesus och en sten rullades för gravens öppning. Långfredagen är ju så klart en mörk, lång och dyster dag på ett sätt, men i en del länder kallas långfredagen för ”the good friday” den goda fredagen. Egentligen är det ett ganska bra namn med tanke på det Jesus gör för oss på korset. Han tar det straff som egentligen var ämnat för mig och oss men i mitt och vårt ställe dör han för min och vår frihet. Det är ett gott budskap! Sedan är det också så att det inte är slut i och med långfredagen, det kommer en påskdag!

påskdagen blev det en stor jordbävning och änglar visade sig. Änglarna talade om för några kvinnor som kommit till Jesu grav att Jesus hade uppstått. Sedan kom Jesus emot dem och hälsade dem. Kvinnorna skyndade till lärjungarna och talade om att de sett Jesus uppstånden. Påskdagens ljuvliga evangelium är att Jesus är uppstånden, Han lever!

Påskens evangelium talar om att kristen tro och kristendom inte är en religion det är en relation med en levande Frälsare som dog för mig och hela världen, Han vill förlåta vår synd, hela och upprätta relationen till Gud Fadern, till oss själva och till våra medmänniskor. Påskens budskap har hållit att tro på i mer än tvåtusen år och det håller att tro på nu 2018 och det håller att leva i och tro på i all framtid. Jesus lever! Halleluja!

 

Gud välsigne Dig rikligen
Pastor Jan Gustafson

 

 

 

Gudstjänstens betydelse!   Psalm 122:1

(febr – mars 2018)

Visst funderar man ibland över varför man vecka efter vecka ska tillbringa den fina gudstjänstsöndagsförmiddagen i kyrkan i stället för…
Vi kan ha olika skäl för vårt deltagande. Någon talar om gemenskapen, en annan vill höra en god predikan, någon tycker om musiken. Olika söndagar kan vi ha olika motiv. Varje gudstjänstfirande församling är sannerligen en brokig samling av människor.

Kanske att det är så att gudstjänsten handlar väldigt lite om former utan mer om vilken ärlighet jag står inför i mötet med Gud.
Ordet gudstjänst antyder att det handlar om Gud och om tjänst. Men är det vi som tjänar Gud eller det Gud som tjänar oss? Eller är det både och? Innan vi går vidare är det viktigt att påminna oss om att gudstjänsten inte är något som bara inträffar en dryg timme på söndag förmiddag. Gudstjänst gäller hela livet. Jakob skriver i sitt brev:

”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud, Fadern” Lite provokativt skulle man kunna säga: I gudstjänsten ligger betoningen på att Gud kommer till oss (tjänar oss), i vardagens tjänst för medmänniskan tjänar vi Gud.

Därför menar jag ATT DELTA I EN GUDSTJÄNST ÄR RÄTT

Jag behöver ett speciellt tillfälle då jag och andra kristna möts inför Herrens ansikte. Det konkretiserar Guds närvaro på jorden syftet är då inte att betjäna Gud men att tacka och tillbe honom. Vi gör alltså inte Gud en tjänst genom att gå till kyrkan. Det handlar inte om pliktuppfyllelse däremot är det rätt och naturligt att den som är skapad nalkas Skaparen. Grundtonen skall då vara tillbedjan, tacksamhet, lovsång och längtan efter att få dela livet med Gud. Jag är tillsammans med andra inför Herren! Det viktigaste skälet för mig att gå till gudstjänsten är alltså: Det är rätt!

JAG HAR BEHOV AV ATT GÅ PÅ GUDSTJÄNST.
Gång på gång behöver jag påminnas om detta grundläggande faktum: Gud handlar för min räddning.
Vi människor behöver möta Gud för första eller femtiofjärde gången. Gud gör något med mig i gudstjänsten! Mer och mer bör alltså mitt liv formas i enlighet med Guds vilja för mig, d.v.s. växa in i det som är rätt. Och detta behövs hela livet; jag är aldrig färdig med min kristna tillväxt.

Till sist MIN MEDMÄNNISKA ÄR I BEHOV AV ATT JAG GÅR PÅ GUDSTJÄNST.
Världen möter Gud genom kristna människor. I gudstjänsten rustas jag för att leva i världen. Det handlar om vittnesbörd i handling och i ord. Kristna människor behövs på alla möjliga håll i världens liv. Kristenheten har också i uppgift att bära fram hela världens situation inför Gud i förbön. När vi möts på söndag förmiddag tänker vi inte bara på de böneämnen som rör oss personligen. Kallelsen att lyfta våra ögon, ta vårt vardagsliv i arbete och fritid likaväl som världens situation mycket konkret in i gudstjänsten.

Gudstjänsten är inte tänkt som en oas där allt ont och allt elände stängs ute. Gudstjänsten hör ihop med livet i världen. Allt det som är viktigt i livet kan och bör också speglas i gudstjänsten. Så låt Ps 122:1 bli verkligt ”Jag gladdes när man sade till mig; vi skall gå till Herrens hus” Vi ses på gudstjänst! Gud välsigne dig rikligen!

 

Pastor Jan Gustafson