Kongo

Mukimbungu

kongo-kinshasas-flaggaVår församling, tillsammans med Missionsförsamlingarna i Rimforsa, Skeda och Södra Vi, har haft kontakt med vänförsamlingen i Mukimbungu i Kongo Kinshasa sedan 2004.

Mukimbungu var den första missionsstationen som Svenska Missionsförbundet startade i Kongo 1885. En av de första pionjärerna var Ester Johansson från Kisa.

Mukimbungu församling har 1400 medlemmar i ett 40-tal byar, 8 körer, söndagsskola, scoutverksamhet, kvinno- och familjearbete.Vi stöttar även skolverksamhet och arbete vid en dispensär (sjukvårdsklinik).

Den stora satsningen för oss i Sverige har varit att samla in pengar till  kyrkbygget. Pengarna till det har framför allt samlats in vid kyrkkaffe, missionsfester och konserter.

En viktig del i vårt vänförsamlingsarbete är den gemensamma förbönskalender som är tryckt på tre språk: svenska, franska och kikongo. Det är fascinerande att vi varje vecka hela året om ber för samma förbönsämnen både i Kongo och Sverige.

Kyrkan invigdes i oktober 2010

Brevhälsning från:

Mukimbungu 16/12 2013

Våra bröder och systrar i Kisa församling!

Gud vare tack som är Herre över tid och förhållanden!

Vi har fått ditt brev av den 7 september 2013 där ni har sänt hälsningar till oss och förbönsämnen. Vi hälsar er och genom Guds nåd mår hela församlingen bra.

Det är sedan början av oktober 2013 som vi är installerade, jag och min familj, i Mukimbungu. Jag heter Josue NZUZI BIABIONSO, min fru heter Huguérine BAYENSI BAKILEMBO. Vi har fyra barn, 2 flickor och 2 pojkar. Det är en stor förändring för oss. Vi har börjat arbetet med att organisera konferenser, nattvardsfirande och ett möte med församlingens styrelse.

Vi har redan lärt känna församlingen för vi har gjort hembesök i 3 av församlingens 5 centra. Vi planerar att fullfölja hembesöken efter jul-och nyårsfirandet.

Vi är tacksamma för överenskommelsen i landets östra del för krigets offer. Vi tackar Gud att det i dag är fred och vi hoppas att den kommer att fortsätta.

Vi har förstått att du har börjat ditt sista år som pastor i församlingen i Kisa samtidigt som vi börjar vårt första år i församlingen i Mukimbungu. Vår bön är att Gud hjälper dig till slutet och vi önskar delta i pensioneringen den 1 september 2014 om Gud låter oss leva. Må Gud väcka kallelse hos någon så att du får en efterträdare.

kongo.jpg-for-web-normalI mitt eget och församlingens namn tackar vi er för ert stöd och er välsignelse. Vi bär er i våra hjärtan och våra böner.

God Jul och Gott Nytt År till alla.

Broderliga hälsningar i Jesus Kristus

Josue NZUZI BIABIONSO

Pastor

 

DSC04217.jpg-for-web-normal
Invigningshögtiden oktober 2010

DSC04143.jpg-for-web-normal
En av alla körer som medverkade