Barn & ungdom

Barn och ungdomsarbetet i Linnékyrkan

Måndagar OJÄMNA VECKOR  17.00 – 18.00 MINIUPPTÄCKARNA 

För alla barn 4 – 8 år. Lek, pyssel, enklare samling, bakning och fika…

Fredagar 9.30-11.30 

ÖPPNA FÖRSKOLAN BUS OCH KUL

För alla daglediga föräldrar med barn.

Ansvarig: Ramona Thuresson 076-2575670

 

 

Vi vill skapa en trygg och familjär miljö där alla får känna sig hemma. Vi vill se barnen och deras unika personlighet, och ge föräldrar uppmuntran och stöttning i deras roll som föräldrar och som familj.

Vi vill låta unga människor känna sig värdefulla och respekterade

Vi vill lära unga människor ett gott kamratskap där man tar ansvar för varandra och hjälpa unga människor att visa respekt och omsorg om naturen. Vi vill ge unga människor kunskap om Bibeln och den kristna tron och att församlingen och barn & ungdomsgrupperna får vara en miljö där en personlig tro på Jesus Kristus kan få växa och mogna fram hos unga människor och deras familjer Målsättning framarbetad av församlingens barn & ungdomsledare