Vår tro

Vi tror på…

holyspiritGud som den ende sanne Guden. Treenig i Fadern, Sonen och den Helige Anden.

Fadern som evig, och hela universums Skapare. Allsmäktig, helig och gränslös i sin kärlek till mänskligheten.

Sonen – Jesus Kristus vår Frälsare, som genom sin död och uppståndelse har gett oss tillträde till Gud, oavsett våra personliga besvikelser eller känslor av ovärdighet.

Den Helige Anden som visar oss sanningen,
tröstar, förnyar och leder genom livet.

Vi tror också på…

Bibeln som Guds ord och ett rättesnöre för ett kristet liv med sunda värderingar. Församlingen som Guds idé, där vi som ofullkomliga människor, får mötas och ge varandra gemenskap, kärlek, omsorg och undervisning. I församlingen ska vi ge varandra utrymme att växa i tron och utvecklas som människor. Bibeln talar om församlingen som ”Kristi kropp”, och bilden talar om varje dels ömsesidiga beroende av varandra. Som församling får vi utforska det ofattbara, outtömliga mysterium, som är Kristi kärlek.

Församlingen har också till uppgift att sprida evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, till alla människor – i både ord och handling. Den kristna tron sträcker sig förbi dödens gräns och lovar en slutlig seger över ondskan, med en ny himmel och en ny jord, där fullkomlighet och rättvisa bor.