Barn & ungdom

Barn och ungdomsarbetet i Linnékyrkan

Just nu håller vi upp med vår barn och ungdomsverksamhet då läget är som det är i vårt samhälle och vårt land. Nya restriktioner kommer gång på gång vilket gör det svårt att hålla igång…

Men vi hoppas på ett nytt år och en ny vår där vi kan få träffas igen och ha vår verksamhet igång, för det är det vi brinner för…

 

Onsdagar 12.30- 14.30

ÖPPEN FÖRSKOLA BUS OCH KUL (just nu inställt)

För alla daglediga föräldrar med barn

Ansvarig: Ramona Turesson 076-2575670

 

Torsdag kl 15:30
Konfa
Gemenskap, lära känna varandra,
undervisning, m.m. Konfa arrangeras tillsammans med Brokyrkan Rimforsa och Missionsförsamlingen Rimforsa.

 

Vi vill … … låta unga människor känna sig värdefulla och respekterade

… lära unga människor ett gott kamratskap där man tar ansvar för varandra … hjälpa unga människor att visa respekt och omsorg om naturen … ge unga människor kunskap om Bibeln och den kristna tron … att församlingen och barn & ungdomsgrupperna får vara en miljö där en personlig tro på Jesus Kristus kan få växa och mogna fram hos unga människor och deras familjer Målsättning framarbetad av församlingens barn & ungdomsledare