Sydafrika

 

flagga sydafrika

Sydfarika

Från och med mitten av augusti 2020 och ett år framåt heter våra missionärer i Sydafrika Pelle och Sara Bågesund.

Pelle har sedan 2016 arbetat för organisationen International Union for Conservation of Nature, (IUCN) med placering i Sydafrika. Hans uppgifter har inneburit att med uppgift att på ett miljömässigt hållbart sätt förebygga katastrofer som bl.a. översvämningar och torka samt att utbilda i hållbar försörjning inom t.ex. fiske och jordbruk. Han ska vidareutveckla Evangeliska Frikyrkans (EFK´s) arbete inom hållbar utveckling genom ett program där inriktningen ska vara hållbar försörjning och de utmaningar som klimatförändringarna medför.

Sara har varit volontär i region Afrika sedan hösten 2016, särskilt inom Barn-rättsprogrammet och i kontakt till RCA tack vare hennes franskakunskaper. Sara ska bl.a. fortsätta med arbetet i regionen inom Barns rättigheter och vara en resurs till arbetet i RCA.

Pelle:

”Det ska bli väldigt spännande att ta med den erfarenhet jag har fått från den senaste årens arbete i östra och södra Afrika in i EFK:s arbete. Hållbar försörjning är ett väldigt spännande och utmanande område där jag tror EFK som församlingsrörelse har en viktig roll och möjlighet att skapa förändring.”

Sara:

”Att ha fått finnas med som volontär i EFK:s internationella arbete sedan vår flytt till Sydafrika har varit ett ständigt tacksägelseämne. Det är en förmån att få arbeta för förändring grundad i den tro och övertygelse som ens församlingsrörelse står för. Det har känts särskilt fint att min uppgift främst har varit kopplat till Barnrättsprogrammet då barn och ungdomars situation och väg till tro är något som särskilt engagerar mig. Det har också varit mycket inspirerande och ödmjukande att se hur partnerkyrkorna brinner för dessa frågor och utför arbetet lokalt. I början av 2018 hade jag möjlighet att besöka EFK:s partners i RCA vilket bidrog till bättre förståelse och ännu större engagemang för arbetet där samt situationen i landet. Det här är något av vad som gör att det nu känns väldigt roligt och spännande att få förtroendet att arbeta för EFK på heltid”