Egypten

Bayad

egyptens-flaggaFörsamlingen är med och stöttar en skola för funktionshindrade barn i Bayad i Egypten. New Life School.
Söndagsskolan har ett fadderbarn.

Bayad är ett fattigt samhälle och likt många andra samhällen i Egypten finns många barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar i detta område. Många av barnen på New Life Center har svår intellektuell funktionsnedsättning vilket gör dem speciellt utsatta på grund av samhällets negativa attityder. Myndigheterna och andra organisationer inkluderar inte dessa barn i sina verksamheter och därför har resurscentret i Bayad en oerhört viktig roll genom att ge dagligt stöd och träning till både barnen och föräldrarna. De får på så sätt kunskap om sina rättigheter samt möjligheter att få synas och vara integrerade i samhället. New Life Center drivs av den koptiska kyrkan i samarbete med EFK. Det är en del av det regionala programmet Funktionshinder och är finansierat av Sida. EFK har gett stöd till skolan sedan starten 2005 och står idag för 75 procent av skolans kostnader Omkring 45 barn och vuxna och deras familjer får på detta sätt hjälp genom Barnjälpens faddrar och man har även fått ekonomisk hjälp till att bygga nya ändamålsenliga lokaler.

Det är uppmuntrande att följa arbetet och se hur New Life Center utvecklas och sträcker sig allt mer ut mot det lokala samhället. Några positiva saker är till exempel att under varje läsår får flera av de mindre barnen rätten att bli inkluderade i den vanliga skolan ett par dagar i veckan, flera av de äldre eleverna har fått yrkesträning i samhället utanför som bekostats av myndigheterna och flera familjer har fått hjälp med att få sociala bidrag av staten för sina barn. Man fokuserar mycket på att eleverna ska bli mer självständiga i sin vardag, träna på att uttrycka sina åsikter och vilka drömmar de har. Man har involverat eleverna i ett miljöprojekt som handlar om att skapa en renare och vackrare miljö på gatan utanför skolan. Föräldrarna har också blivit mer aktiva i skolan och samlas regelbundet till föräldraträffar där man stödjer och hjälper varandra.

 

Solen skiner. En pojke rider snabbt förbi och lämnar ett sandmoln efter sig. Åsnor och lösdrivande hundar trängs på den sandtäckta gatan som binder samman New Life Centers två byggnader där man bedriver specialundervisning för funktionshindrade. Skolorna ligger några hundra meter från varandra i Bayad, en fattig by några timmars resa från Kairo.

Funktionshindrade Heidi berättar:
Flera av de funktionshindrade ungdomarna är inte välkomna till sina hem efter skolans slut eftersom man skäms för dem i deras biologiska familj. 19 åriga Heidi är inte längre välkommen hem till sin familj eftersom hennes syster ska gifta sig. Heidis familj vill inte att det ska avslöjas att det finns en annorlunda person, en ”utvecklingsstörd storasyster” i familjen. Därför har de förbjudit henne att komma hem till sin hemby. Nu får hon bo hos en dam som skolan hjälpt till med att ordna. (Personerna på bilden har inte något med texten att göra, men är från vårt arbete med funktionshindrade)

En liten pojke på 5 år började på New Life School i januari 2009. Då var han svår att få kontakt med och gömde sig längst inne i huset om dagarna. När en medarbetare inom projektet gjorde ett hembesök nio månader senare öppnade denna pojke dörren åt dem och var en öppen och glad pojke. Han gillar att sparka boll och leker med sin kompis efter skolans slut. Hans mamma berättade stolt att pojken nu också mer och mer har utvecklat sitt tal och hur de hemma tränar med honom för att han ska lära sig  namnen på olika grönsaker och frukter. Hon var så glad för undervisningen på specialskolan och ser hur hennes pojke lär sig nya saker varje dag och blir mer och mer självständig.

Tack för att Du vill vara med och stödja barn med funktionsnedsättning i Egypten.

Barbro Henriksson

två-elever-hand-i-hand.jpg-for-web-normal
Byn Bayad med omkring 6000 invånare ligger 15 mil söder om Kairo i Egypten. Folk är fattiga och de flesta arbetslösa.